Holimate

Tìm bạn đồng hành đi du lịch có hoặc không có ngân sách

Coming Soon Đăng ký bây giờ!

Mobile App Has Amazing Features.


Liệt kê Tình Trạng tài chính của bạn!

Tôi có thể tài trợ cho cả hai
Tôi chỉ có thể tài trợ cho chính mình
Tôi không thể tự tài trợ cho chính mình

Tìm những người bạn phù hợp

Khám phá hình ảnh và tình trạng tài chính của nhau và bắt đầu trò chuyện!
Tìm bạn bè du lịch có chung sở thích

Hãy đi du lịch!

Hãy lập kế hoạch du lịch chỉ khi hai bạn cảm thấy phù hợp với nhau
Hãy du lịch xuyên quốc gia với bạn bè để khám phá những địa danh mới

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương

Có thể trở thành một Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương cho những người nước ngoài cần bạn!

Our greatest advantage of travel


Tìm kiếm bạn bè để cùng đi du lịch ngay bây giờ!

Tìm kiếm bạn bè trong khu vực hoặc trên toàn cầu

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương

Có thể trở thành một Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương cho những người nước ngoài cần bạn!

Liệt kê các quốc gia mà bạn muốn đến thăm!

Cho dù bạn có đủ tài chính hay không, chỉ cần liệt kê nó

Check Out The Awesome Screenshots


Blog Posts


적당하고 건강한 : Holimate의 끝으로 여행하고있는 동안 결코 모양에서 벗어나십시오 투어에서 건강을 유지하는 것은 매우 중요합니다. Holimate의 팁으로 여행하는 동안 절대로 모양을 벗어나지 마십...

한국은 전화 : 홀리데이 주 (The Holidays States) 가방을 필수품으로 포장하는 법 포장은 처음으로 어느 나라를 방문 할 때나 할 일이 아닙니다. 한국도 예외는 아닙니다. 따라서, 한국의 감탄을 자아내...

Have Questions ?